Pietro Metastasio

Librettist


Shows

Shows associated with Pietro Metastasio

Artaxerxes

Opera

More about Pietro Metastasio