Pietro Metastasio

Librettist


Songs

More about Pietro Metastasio