Simon Boccanegra

Opera

Writers: Giuseppe Verdi Arrigo Boito Francesco Maria Piave

Quizzes

Passed!
Shows Writers

Beginner's quiz for Simon Boccanegra

Test out your knowledge on Verdi's opera.

Passed!
Shows Writers

Advanced quiz for Verdi's Simon Boccanegra

Do you have an in-depth knowledge of this opera?


Simon Boccanegra guide sections